ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 410 ОТ ГПК Република България

*При избор на ВХОД С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ще бъдете подканени за сваляне на файл (stampitls.jnlp) нужен за прочитането на Вашия електронен подпис от системата.
Позволете свалянето и го отворете/изпълнете.
Ще бъде визуализиран списък с наличните подписи на Вашия компютър.
Използвайте желания от Вас.